Druki w transporcie samochodowym

  • -

Druki w transporcie samochodowym

Category : Transport

Przewóz towarów zarówno ten międzynarodowy jak i prowadzony na szczeblu krajowym jest branżą w dużym stopniu zbiurokratyzowaną. Prowadzenie firmy transportowej wiąże się więc z licznymi formalnościami. W tym artykule zajmiemy się więc ważnym problemem jakim są dokumenty przewozowe w transporcie samochodowym.

Dokumenty transportowe międzynarodowe

W przewozie międzynarodowym obowiązują zasady narzucone w ramach międzynarodowej konwencji CMR z Genewy z 1956 roku. Podstawowymi dokumentami osób dokonujących przewozów na szczeblu międzynarodowym są listy CMR oraz opis specyfikacji ładunku zwany też niekiedy ogólnie dokumentem transportowym. 

Listy przewozowe CMR wystawiane są najczęściej w pięciu egzemplarzach, każdy z dokumentów musi być ostemplowany i podpisany przez przewoźnika oraz wydającego towar (nadawca lub nadawca i jego pełnomocnik). Każdy ze wspomnianych listów przewozowych zazwyczaj zawiera nie tylko datę i lokalizację wystawienia czy nazwy nadawcy i odbiorcy, ale też szczegółowe informacje o towarze ( ilość sztuk, waga, cechy przewożonego ładunku). 

Krajowe druki i dokumenty transportowe

Transport krajowy odbywa się w wielu przypadkach również na podstawie listów przewozowych lub częściej wydania magazynowego. 

Dawniej w Polsce istniał obowiązek posiadania przez przewoźnika, karty drogowej. Jednakże z mocy ustawy z 2004 roku o czasie pracy kierowców został on zniesiony. Wzór karty drogowej często jest jednak stosowany indywidualnie w firmach w celu łatwiejszego obliczenia kosztów pracy, rozliczania paliwa czy też ułatwienia wewnętrznych kontroli. 

W przypadku kierowców prowadzących regularne kursy przewozowe powyżej 50 km istnieje obowiązek regulowania czasu pracy poprzez prowadzenie rozkładów i tabel czasu pracy. Druki te przez wielu kierowców nazywane są potocznie kartami drogowymi, lecz z kartami sprzed 2004 roku nie mają nic wspólnego gdyż dotyczą innych informacji. Kierowcy przewożący osoby również nie mają obowiązku stosowania kart drogowych z czego wynika, iż te jako takie nie są już nigdzie stosowane.

Korzystną ofertę znajdziesz na
https://www.etruck24.pl/pl/c/Druki/251/1